Vi planter, vanner, steller og gjødsler i sommer- og høstsesongen. Etter hver planting sender vi deg et bilde av arbeidet som er gjort. Vi benytter blomster tilpasset de lokale forholdene og type blomster varierer med sesongen. Abonnementsprisen inkluderer alt som er nødvendig for å utføre gravstellet i perioden.

Alt som er i planteområdet pr i dag vil bli fjernet. Er det gjenstander der som vi skjønner har betydning for gravstedet vil disse enten bli en del av det nye planteområdet eller vi sjekker opp med dere hva vi skal gjøre med disse. Har du spesielle opplysninger om slikt så oppgi det allerede ved bestilling.

Etableringsgebyret på kr 990,- betales kun ved bestilling og plusses på første faktura. Bestiller du gravstell for flere gravsteder samtidig får du rabatt på de resterende etableringsgebyrene. Urnegrav har samme priser som ordinær grav, men det er her viktig at du krysser av for dette slik at riktig selvvanningskasse blir benyttet.

Du kan bestille når som helst i løpet av året. Abonnementet fortsetter automatisk til du sier opp avtalen. Faktura sendes så snart alt er funnet i orden. Avtalen trer i kraft så snart fakturaen er betalt.

Les vilkårene før du bestiller, de finner du her.